Kontaktskjema - Ferdigbetong Proff

Ansvar

Leverandør av tjenesten

  • Avtale med byggeplassledelsen om betingelser for arbeidet

  • Maskinens tilstand, kontroll og sertifisering

  • Dokumentert opplæring

  • Utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende bestemmelser og regler

  • rapportere sikkerhetsmangler og andre mangler på maskin

Veiledning pumping av betong

Forsiktighetsregler

Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelser betongpumpearbeider

Byggeplassledelsen (byggeleder, formann, bas, støpeleder eller lignende)

  • Informasjon om sikker oppstillingsplass

  • Informasjon om sikker adkomst

  • Nødvendige tillatelser for oppstilling i trafikkerte områder

  • sikring mot hindringer ( strømledninger og div)

  • Sikre arbeidsbetingelser på byggeplassen

  • Påse at betongarbeidene utføres etter gjeldene lover og regler

Concrete pumping services

Conditions of sale and delivery

Skjema 

Bestandighetsklasse
Fasthetsklasse

Takk for din henvendelse!