top of page

Kontaktskjema - Ferdigbetong Proff

Ansvar

Leverandør av tjenesten

 • Avtale med byggeplassledelsen om betingelser for arbeidet

 • Maskinens tilstand, kontroll og sertifisering

 • Dokumentert opplæring

 • Utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende bestemmelser og regler

 • rapportere sikkerhetsmangler og andre mangler på maskin

Veiledning pumping av betong

Forsiktighetsregler

Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelser betongpumpearbeider

Byggeplassledelsen (byggeleder, formann, bas, støpeleder eller lignende)

 • Informasjon om sikker oppstillingsplass

 • Informasjon om sikker adkomst

 • Nødvendige tillatelser for oppstilling i trafikkerte områder

 • sikring mot hindringer ( strømledninger og div)

 • Sikre arbeidsbetingelser på byggeplassen

 • Påse at betongarbeidene utføres etter gjeldene lover og regler

Concrete pumping services

Conditions of sale and delivery

Skjema 

Bestandighetsklasse
Fasthetsklasse

Takk for din henvendelse!

bottom of page