Bygg og anlegg

Vi har lang erfaring med å gjennomføre ulike bygg og anleggsoppdrag i total – hoved og underentreprise.

Lofot Entreprenør er en allsidig entreprenør som utfører de fleste typer større og mindre bygg -og anleggsoppdrag. Oppdragene omfatter alt fra kaier, mindre bruer og betongkonstruksjoner til boliger, kontor- og handelslokaler, stålhaller, kultur-, skole- og helsebygg.

Vi har lang erfaring med å gjennomføre ulike bygg- og anleggsoppdrag i total-, hoved- og underentreprise. I de siste årene har vi gjennomført flere store totalentrepriser for det offentlige og private næringsliv. Flere av entreprisene gjennomføres også som forhandlede kontrakter med byggherre og entreprenør. Vi har en organisasjon med erfaring og som også er tilpasset for gjennomføring av denne type oppdrag, noe som blir en stadig større del av vår virksomhet. Vi har knyttet til oss rådgivere, arkitekter og underleverandører som har kompetanse og erfaring for gjennomføring av slike oppdrag.

Erfaringen vår gjør at vi kan hjelpe kundene våre fra idè til ferdig prosjekt. Vi hjelpe til med å velge riktige løsninger, ivaretar søknadsprosessen og styrer byggeprosessen i samarbeid med oppdragsgiver. Vi eier og disponerer selv store mengder utstyr og materiell, og dette gjør oss i stand til å iverksette også større prosjekter på relativt kort tid.

  • Næringsbygg (kontor, fiske- og oppdrettsindustri, kjøpesenter, butikker)
  • Offentlige bygg (Skoler, sykehjem, legekontor/legevakt, barnehager, kulturbygg, politistasjon)
  • Mindre bruer
  • Kai eller rehabilitering av kai (tre og betong), pelearbeider
  • Transformatorstasjoner
  • Betongrehabilitering fasader og puss av fasader
  • Skatepark

 

I avdelingen for bygg og anlegg har vi erfarne medarbeidere som kan bistå våre kunder med følgende:

  • Asbestsanering (tillatelse til arbeid med asbest og asbestholdige produkter)
  • Betongsaging og kjerneboring
  • Branntetting