top of page

Kai

Vår bygg og anleggsavdeling innehar selv store mengder utstyr som også leies ut. For eksempel utstyr som stillas, brakker, utstyrscontainere, el-materiell, utstyr for betongsaging/boring, lifter, byggmaskiner, utstyr for oppvarming Etc.

Bygg og anlegg

Vi utfører de fleste typer store og små bygg og anleggsoppdrag for offentlige og private oppdragsgivere.
Over 30 år i bygg og anleggsbransjen har gitt oss erfaring og kompetanse innen for det vi bygger.

Prosjektene kan gjennomføres i entrepriser som delte-, hoved, generalentreprise. Eller som totalentreprise hvor vi som entreprenør har ansvar for prosjektering og utførelse

bottom of page