top of page

Ferdigbetong

Vi har snart 40 års erfaring med ferdigbetongproduksjon ved egen fabrikk, og kan levere kvalitet og kompetanse slik at du som kunde blir fornøyd.Vi leverer de fleste typer ferdigbetong til privat–og proffmarkedet i Lofoten.

 

Våre dyktige medarbeidere hjelper deg med å velge den rette betongen, enten det er standardbetong eller spesialresepter. Vi sørger for en levering som passer deg.

 

Fra vår fabrikk leverer betongbilene med renne eller pumpe.

 

Rett betong, til riktig sted og til avtalt tid.

Betongtyper

Ferdigbetong

Ferdigbetong er et allsidig material,og er et av de mest brukte byggematerialene i vår tid.Betong blandesetter en rekke resepter hvor den ferdige betongen er tilpasset kravene til miljø, styrke, anvendelsesområde og ønske om bearbeidelighet.

 

Vi gir råd om valg av betongtype og bistår med løsninger til ditt prosjekt.

Betongtyper

Plassering i miljø-eller bestandighetsklasse styrer valget av fasthetsklasse. Tabellen ved siden av viser ulike bestandighetsklasser, minimum bestandighetsklasse som håndterer valgt miljøbelastning og de naturlig tilhørende fasthetsklasser. Grunnlaget for tabellen finnes og i NS-EN206-1 med diverse tilleggskrav.

Bestandighetsklasser

Eksponeringskl.
Fasthetsklasse
Bestandighetskl.
Minimum luftinnhold
Bruksomårder
XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XSA
B45
MF40
4%
Veidekker, parkeringsanlegg eller maritime konstruksjoner i tidevannsone
XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XSA
B45
M40
N/A
Svømmebasseng
XF2, XF3, XF4
B35
MF45
4%
Horisontale konstruksjonsdeler utsatt for regn og frost
XD1, XS1, XA1, XA2, XA4
B35
M45
N/A
Landbrukskonstruksjoner samt konstruksjoner nær/på kysten
XC1, XC2. XC3, XC4, XF1
B30
M60
N/A
Fundamenter el. utendørs betong beskyttet mot regn. Vertikale flater utsatt for regn og frost
X0
B20
M90
N/A
Betong inne i bygninger med lav luftfuktighet

Prisgrunnlag

Betongprisen er avhengig av kvalitet og hvordan betongen transporteres og mottas på byggeplassen.

Betongkvaliter

 • styrke/fasthet fra B20 som laves til B45 som høyeste.

 • Andel av steinmengde eller bare sand

 • Betongens konsistens tørr eller flytende

 • Krav til vanntetthet, frostbestandighet Etc.

 • Andel tilsetninger av fiber, farge, akselerator, retarder.

 • Oppvarmet betong på kald årstid

Transport

 • Transport pris beregnes fra fabrikk til byggeplass

 • Transport beregnes ut fra minstevolum på 6m3

 • Dersom ikke alt av betongen benyttes, kommer det en miljøgebyr for retur av betong over 0,5m3

Mottak på byggeplassen

 • Direkte fra betongbil med og uten renne

 • Fra betongbil til pumpebil

 • Leveringstid starter når bilen ankommer byggeplassen. Ventetid beregnes først etter 30 min. Deretter pr påbegynte 15 min

 • For betongpume beregnes det:

  • Pumpetid fra bilen forlater fabrikken til den er ferdig vasket​

  • Tilegg pr pumpet m3

 • Overtid beregnes fra kl 16:00. Etter kl 21:00 er det dobbel overtidsavgift, samt lørdager og helligdager.

Har du spørsmål om prisgrunnlag, levering og bestilling?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

API6244_fullsize.jpg
API6569_fullsize.jpg
API6493_fullsize.jpg

Før bestilling

Dette bør du sjekke før bestilling

Forskaling og støpeform

Hvis du aldri har støpt før kan det være lurt å rådføre seg med folk med erfaring. En vanlig feil er at det benyttes for lite avstivning eller for tynne materialer. Presset i forskalingen er stort fra fersk betong, og en svak forskaling kan gi etter eller revne helt.

 

Riving av forskalingVed støping av vegg på ettermiddagen kan forskalingen normalt sett rives morgen etter. Høst-og vinterstid vil det være behov for ekstra tiltak som oppvarming av forskaling i forkant, tildekking med vintermatter etc.

Betongetskvalitet og egenskaper

Ulike konstruksjoner og ulik bruk krever ulike betongkvaliteter. Vi gir gjerne råd og veiledning

Adkomst til byggeplassen

Sørg for sikker adkomst til leveringssted. En betongbil kan veie over 30 tonn. Tåler adkomsten dette? Sjekk høyde og bredde og at det er tilstrekkelig bæreevne der betongbilen skal kjøre. En betongbil er ca 10 meter lang, 4 meter høy og 2,5 meter bred. Dersom betongbil og pumpe må stå i trafikkert område må nødvendige tillatelser innhentes.

Bereging av betongvolum

Beregn voluminnholdet i forskalingen (l x b x h), og legg på litti sikkerhetsmargin. Hvor stor sikkerhetsmargin du bør bruke varierer etter forholdene. Det kan hende det er litt ujevnt planert, eller at underlaget er av en slik art at det vil komprimeres litt når den blir påført tyngden av betongen.

Utstyr til utstøping

Betongsjåføren sørger for å levere betong fra bilen og med avtalt leveringsmåte (renne eller pumpe). Du må selv sørge for all håndtering og behandling av betong utover dette. Planlegg derfor hva du vil trenge av redskaper.

Ved de fleste støper vil det være behov for redskap for å dra betongen utover. Før betongen herder helt vil man vanligvis glatte eller filse overflaten, dette vil også kreve egne redskaper. Betongen må gjerne også komprimeres for at den skal fylle ut støpeformen skikkelig. Til dette benyttes oftest elektriske vibratorstaver. Alt slikt utstyr kan leies hos LENT.

Har du spørsmål om prisgrunnlag, levering og bestilling?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

Levering

Vår transportør Leknes Maskin og Transport AS leverer ferdigblandet betong rett til byggeplassen. Betongen kan leveres fra bil med ulike metoder. Hvilken metode som er riktig i forhold til hver enkelt leveranse avklares når betongen bestilles. Våre biler kan levere fra 0,5m3opp til 7.5m3på en tur. Avhengigav tilgjengelighet på stoppestedet kan betongen leveres på ulike måter. Med renne rett fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskalingen. Ytterligere fleksibilitet oppnås ved lang renne eller pumpe.

Sikkerhet ved levering

Lofot Entreprenør setter sikkerhet for sine ansatte og kunder i høysete. Ved levering av betong er sjåfør på betongbil og pumpe den som har det avgjørende ordet når det gjelder sikkerhet rundt leveringen.

Les mer her: Veileding og ansvar

Mottakskontroll

Før leveringen starter skal kunden kontrollere følgeseddelen og forsikre seg om at denne stemmer med bestillingen. Dersom det er noen bemerkninger vedrørende betongen, eller andre forhold som kan ha betydning for leveransen, skal fabrikken kontaktes.

Restbetong

Kunden er besitter av betong som er bestilt, og må selv avgjøre hva som skal gjøres med eventuell restbetong. Kunden må derfor sørge for et eget deponi på byggeplassen.Dersom betongbilen allikevel må ta med seg betong i retur vil kunden bli belastet med miljøgebyr forbundet til avfallshåndteringen.

Vask og renhold

Etter en betonglevering er det behov for vask/renhold av renne og pumpe. Byggeplassen må anvise et område hvor dette kan utføres.

API3933_fullsize.jpg

Transport med kort renne

Vi disponerer seks transportbiler av forskjellig størrelse.

 • 3 stk med 7.5m³ trommel og 3m renne

 • 1 stk med 7m³ trommel og 9m teleskoprenne

 • 1 stk med 6.5m³ trommel og 3m renne

 • 1 stk med 6m³ trommel og 3m renne

API3933_fullsize.jpg

Tårnpumpe

LMT har to tårnpumper påmontert bil, en med rekkevidde 31 meter og en med rekkevidde 36 meter. I tillegg kan ytterligere rør/slangeutlegg kobles til for å nå enda lenger. Disse trenger ytterlige 10x10 meter for å rigge seg opp med støttelabber.

API3933_fullsize.jpg
API3933_fullsize.jpg

Betongbil med påmontert pumpe

Vi disponerer pumpemixer (betongbil påmontert betongpumpe). En pumi har en normal rekkevidde på 24-28 meter.

Hent betongen selv

Hos oss kan du hente betongen selv. Vi disponerer kar som tar 0,5m3 som du kan låne. Husk at betong har en massevekt på ca 2400 kg pr m3, sørg derfor for at hengeren eller annet transportredskaper godkjent for og tåler vekten på det du skal hente.

Bilde1.png
Sjekkliste
prisgrunnlag
Levering

Har du spørsmål om betong, prisgrunnlag, levering eller bestilling?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

Bestilling

Opplysninger for bestilling av betong

 1. Kundenavn

 2. Leveringsadresse

 3. Fakturaadresse

 4. Kontaktperson/mobil/e-post

 5. Prosjekt beskrivelse

 6. Hva skal støpes

 7. Leveringstidspunkt

 8. Antall m3

 9. betongtype (Bestandighetsklasse, Fasthetsklasse)

 10. Konsistens

 11. Leveringsmetode

 12. Tilsetninger (fiber, retarder, akselerator)

Bestillingsskjema:

Husk å bestill i god tid før du skal støpe. Jo tidligere du bestiller, desto lettere blir det å få betongen når du ønsker.


For at vi skal kunne hjelpe deg raskest og best mulig, ber vi om at du aller først fyller ut kontaktskjemaet.

OSB! Dette er ingen bestilling. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Eventuelt ta kontakt med oss direkte på telefon 76 05 41 00. 

Bestilling
bottom of page