Ferdigbetong

Vi har snart 40 års erfaring med ferdigbetongproduksjon ved egen fabrikk, og kan levere kvalitet og kompetanse slik at du som kunde blir fornøyd.Vi leverer de fleste typer ferdigbetong til privat–og proffmarkedet i Lofoten.

 

Våre dyktige medarbeidere hjelper deg med å velge den rette betongen, enten det er standardbetong eller spesialresepter. Vi sørger for en levering som passer deg.

 

Fra vår fabrikk leverer betongbilene med renne eller pumpe.

 

Rett betong, til riktig sted og til avtalt tid.

 

Ferdigbetong

Ferdigbetong er et allsidig material,og er et av de mest brukte byggematerialene i vår tid.Betong blandesetter en rekke resepter hvor den ferdige betongen er tilpasset kravene til miljø, styrke, anvendelsesområde og ønske om bearbeidelighet.

 

Vi gir råd om valg av betongtype og bistår med løsninger til ditt prosjekt.

Betongtyper

Plassering i miljø-eller bestandighetsklasse styrer valget av fasthetsklasse. Tabellen ved siden av viser ulike bestandighetsklasser, minimum bestandighetsklasse som håndterer valgt miljøbelastning og de naturlig tilhørende fasthetsklasser. Grunnlaget for tabellen finnes og i NS-EN206-1 med diverse tilleggskrav.

Bestandighetsklasser

Eksponeringskl.
Fasthetsklasse
Bestandighetskl.
Minimum luftinnhold
Bruksomårder
XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XSA
B45
MF40
4%
Veidekker, parkeringsanlegg eller maritime konstruksjoner i tidevannsone
XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XSA
B45
M40
N/A
Svømmebasseng
XF2, XF3, XF4
B35
MF45
4%
Horisontale konstruksjonsdeler utsatt for regn og frost
XD1, XS1, XA1, XA2, XA4
B35
M45
N/A
Landbrukskonstruksjoner samt konstruksjoner nær/på kysten
XC1, XC2. XC3, XC4, XF1
B30
M60
N/A
Fundamenter el. utendørs betong beskyttet mot regn. Vertikale flater utsatt for regn og frost
X0
B20
M90
N/A
Betong inne i bygninger med lav luftfuktighet

Prisgrunnlag

Betongprisen er avhengig av kvalitet og hvordan betongen transporteres og mottas på byggeplassen.

Betongkvaliter

 • styrke/fasthet fra B20 som laves til B45 som høyeste.

 • Andel av steinmengde eller bare sand

 • Betongens konsistens tørr eller flytende

 • Krav til vanntetthet, frostbestandighet Etc.

 • Andel tilsetninger av fiber, farge, akselerator, retarder.

 • Oppvarmet betong på kald årstid

Transport

 • Transport pris beregnes fra fabrikk til byggeplass

 • Transport beregnes ut fra minstevolum på 6m3

 • Dersom ikke alt av betongen benyttes, kommer det en miljøgebyr for retur av betong over 0,5m3

Mottak på byggeplassen

 • Direkte fra betongbil med og uten renne

 • Fra betongbil til pumpebil

 • Leveringstid starter når bilen ankommer byggeplassen. Ventetid beregnes først etter 30 min. Deretter pr påbegynte 15 min

 • For betongpume beregnes det:

  • Pumpetid fra bilen forlater fabrikken til den er ferdig vasket​

  • Tilegg pr pumpet m3

 • Overtid beregnes fra kl 16:00. Etter kl 21:00 er det dobbel overtidsavgift, samt lørdager og helligdager.

Har du spørsmål om prisgrunnlag, levering og bestilling?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

API6244_fullsize.jpg
API6569_fullsize.jpg
API6493_fullsize.jpg

Før bestilling

Dette bør du sjekke før bestilling

Forskaling og støpeform

Hvis du aldri har støpt før kan det være lurt å rådføre seg med folk med erfaring. En vanlig feil er at det benyttes for lite avstivning eller for tynne materialer. Presset i forskalingen er stort fra fersk betong, og en svak forskaling kan gi etter eller revne helt.

 

Riving av forskalingVed støping av vegg på ettermiddagen kan forskalingen normalt sett rives morgen etter. Høst-og vinterstid vil det være behov for ekstra tiltak som oppvarming av forskaling i forkant, tildekking med vintermatter etc.

Betongetskvalitet og egenskaper

Ulike konstruksjoner og ulik bruk krever ulike betongkvaliteter. Vi gir gjerne råd og veiledning

Adkomst til byggeplassen

Sørg for sikker adkomst til leveringssted. En betongbil kan veie over 30 tonn. Tåler adkomsten dette? Sjekk høyde og bredde og at det er tilstrekkelig bæreevne der betongbilen skal kjøre. En betongbil er ca 10 meter lang, 4 meter høy og 2,5 meter bred. Dersom betongbil og pumpe må stå i trafikkert område må nødvendige tillatelser innhentes.

Bereging av betongvolum

Beregn voluminnholdet i forskalingen (l x b x h), og legg på litti sikkerhetsmargin. Hvor stor sikkerhetsmargin du bør bruke varierer etter forholdene. Det kan hende det er litt ujevnt planert, eller at underlaget er av en slik art at det vil komprimeres litt når den blir påført tyngden av betongen.

Utstyr til utstøping

Betongsjåføren sørger for å levere betong fra bilen og med avtalt leveringsmåte (renne eller pumpe). Du må selv sørge for all håndtering og behandling av betong utover dette. Planlegg derfor hva du vil trenge av redskaper.

Ved de fleste støper vil det være behov for redskap for å dra betongen utover. Før betongen herder helt vil man vanligvis glatte eller filse overflaten, dette vil også kreve egne redskaper. Betongen må gjerne også komprimeres for at den skal fylle ut støpeformen skikkelig. Til dette benyttes oftest elektriske vibratorstaver. Alt slikt utstyr kan leies hos LENT.

Har du spørsmål om prisgrunnlag, levering og bestilling?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

Levering

Vår transportør Leknes Maskin og Transport AS leverer ferdigblandet betong rett til byggeplassen. Betongen kan leveres fra bil med ulike metoder. Hvilken metode som er riktig i forhold til hver enkelt leveranse avklares når betongen bestilles. Våre biler kan levere fra 0,5m3opp til 7.5m3på en tur. Avhengigav tilgjengelighet på stoppestedet kan betongen leveres på ulike måter. Med renne rett fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskalingen. Ytterligere fleksibilitet oppnås ved lang renne eller pumpe.

Sikkerhet ved levering

Lofot Entreprenør setter sikkerhet for sine ansatte og kunder i høysete. Ved levering av betong er sjåfør på betongbil og pumpe den som har det avgjørende ordet når det gjelder sikkerhet rundt leveringen.

Les mer her: Veileding og ansvar

Mottakskontroll

Før leveringen starter skal kunden kontrollere følgeseddelen og forsikre seg om at denne stemmer med bestillingen. Dersom det er noen bemerkninger vedrørende betongen, eller andre forhold som kan ha betydning for leveransen, skal fabrikken kontaktes.

Restbetong

Kunden er besitter av betong som er bestilt, og må selv avgjøre hva som skal gjøres med eventuell restbetong. Kunden må derfor sørge for et eget deponi på byggeplassen.Dersom betongbilen allikevel må ta med seg betong i retur vil kunden bli belastet med miljøgebyr forbundet til avfallshåndteringen.

Vask og renhold

Etter en betonglevering er det behov for vask/renhold av renne og pumpe. Byggeplassen må anvise et område hvor dette kan utføres.

API3933_fullsize.jpg

Transport med kort renne

Vi disponerer seks transportbiler av forskjellig størrelse.

 • 3 stk med 7.5m³ trommel og 3m renne

 • 1 stk med 7m³ trommel og 9m teleskoprenne

 • 1 stk med 6.5m³ trommel og 3m renne

 • 1 stk med 6m³ trommel og 3m renne

API3933_fullsize.jpg

Tårnpumpe

LMT har to tårnpumper påmontert bil, en med rekkevidde 31 meter og en med rekkevidde 36 meter. I tillegg kan ytterligere rør/slangeutlegg kobles til for å nå enda lenger. Disse trenger ytterlige 10x10 meter for å rigge seg opp med støttelabber.

API3933_fullsize.jpg
API3933_fullsize.jpg

Betongbil med påmontert pumpe

Vi disponerer pumpemixer (betongbil påmontert betongpumpe). En pumi har en normal rekkevidde på 24-28 meter.

Hent betongen selv

Hos oss kan du hente betongen selv. Vi disponerer kar som tar 0,5m3 som du kan låne. Husk at betong har en massevekt på ca 2400 kg pr m3, sørg derfor for at hengeren eller annet transportredskaper godkjent for og tåler vekten på det du skal hente.

Bilde1.png
 
 
 

Har du spørsmål om betong, prisgrunnlag, levering eller bestilling?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

Bestilling

Opplysninger for bestilling av betong

 1. Kundenavn

 2. Leveringsadresse

 3. Fakturaadresse

 4. Kontaktperson/mobil/e-post

 5. Prosjekt beskrivelse

 6. Hva skal støpes

 7. Leveringstidspunkt

 8. Antall m3

 9. betongtype (Bestandighetsklasse, Fasthetsklasse)

 10. Konsistens

 11. Leveringsmetode

 12. Tilsetninger (fiber, retarder, akselerator)

Bestillingsskjema:

Husk å bestill i god tid før du skal støpe. Jo tidligere du bestiller, desto lettere blir det å få betongen når du ønsker.


For at vi skal kunne hjelpe deg raskest og best mulig, ber vi om at du aller først fyller ut kontaktskjemaet.

OSB! Dette er ingen bestilling. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Eventuelt ta kontakt med oss direkte på telefon 76 05 41 00. 

 

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Général

Qu’est-ce que le massage ?


La thérapie par le massage est un soin de santé complémentaire reconnu qui contribue au bien-être physique et mental.

En tant que massothérapeute, j’utilise différentes techniques manuelles pour travailler les tissus mous de votre corps (muscles, tissus conjonctifs, tendons et ligaments) afin de soulager vos douleurs et raideurs dues au stress, aux blessures et à d’autres conditions.
Quels en sont les bienfaits ?


Le massage s’effectue dans une ambiance confortable et chaleureuse où la musique douce et la lumière tamisée invitent à votre détente et à l’apaisement de votre esprit.

Durant toute la durée de votre session, je suis à votre écoute et j’adapte mes techniques afin de soulager vos tensions et douleurs musculaires, et vous amener dans un état de relaxation profonde qui contribue à diminuer le stress et l'anxiété. Le massage peut amener votre corps à libérer des analgésiques naturels, qui stimulent votre système immunitaire.

Pratiqué de manière régulière, le massage favorise votre relaxation et peut aider à mieux gérer vos douleurs chroniques, soulager vos blessures, réduire votre stress, améliorer votre circulation sanguine, diminuer vos tensions musculaires, réduire vos maux de tête, améliorer votre mobilité et votre posture, favoriser votre sommeil, atténuer votre anxiété et améliorer votre bien-être général.
Dans quelle tenue le massage se déroule-t-il ?


Tous les massages proposés sont non naturistes.

Le Thaï-Yoga Massage se pratique sur une personne habillée de vêtements amples et confortables tandis que pour le Massage Relaxant et le Massage Sportif qui sont à base d’huile, le patient reste en sous-vêtements. Les parties du corps non traitées sont recouvertes de linges qui assurent votre intimité. Votre confort et votre capacité à vous détendre sont une priorité absolue pour moi, si à tout moment vous vous sentez mal à l’aise en raison du drapage, avertissez-moi pour que je puisse corriger.

Le cabinet ne dispose pas d’un vestiaire mais je vous laisserai seul-e dans la pièce avant et après le massage pour que vous puissiez vous déshabiller, vous habiller ou vous changer, en toute intimité.

Si l'idée de vous présenter en sous-vêtements vous stresse, je vous recommande d’opter pour le Thaï-Yoga Massage afin de profiter pleinemenr de votre séance de massage.
Quelle méthode me recommandez-vous pour un premier massage ?


 • Le Thaï-Yoga Massage fait la part belle aux étirements et intègre de l'acupression, des mobilisations articulaires et des étirements passifs. Vous ne vous sentirez pas seulement plus détendu, vous aurez également étiré votre corps tout entier. Ce massage est idéal pour améliorer la flexibilité, diminuer les douleurs articulaires et induire une relaxation profonde. Également adapté à des problématiques sportives, il permet un travail plus complet que le massage sur table.

 • Le Massage Relaxant est un massage à l’huile, sur table. Il est destiné aux personnes souhaitant profiter d’un moment de relaxation profonde. Ses mouvements longs et doux soulagent le système nerveux.

 • Le Massage Sportif est un massage à l’huile, sur table. Les mouvements sont plus appuyés et se concentrent sur les chaînes musculaires les plus utilisées dans votre activité sportive ou les zones douloureuses. La pression est plus forte que dans un massage relaxant et aide à augmenter le flux sanguin vers les muscles pour réduire les tensions et douleurs musculaires.
Quelle durée de massage recommandez-vous ?


Suivant votre besoin et le type de massage que vous choisissez, le soin dure entre une et deux heures. A cela s’ajoutent environ dix minutes d’entretien préalable durant lesquelles nous ferons un bilan de santé afin d’adapter le massage à votre problématique. Quelques minutes seront également prises après le massage pour un retour à la réalité en douceur et un court retour d’expérience qui me permettra d’affiner mon approche pour un futur rendez-vous. Le temps nécessaire pour l’installation, le bilan de santé et le retour d’expérience n’est pas compris dans la durée du massage.

De nombreux patients privilégient un massage d’une heure et demie qui permet de traiter votre corps en entier et de passer du temps sur une zone spécifique.

Contre-indications

Quelles sont les contre-indications au massage ?


Il y a peu d’affections qui vous empêchent de profiter d'un massage, néanmoins vous ne devez pas réserver un soin si vous êtes dans un état grippal, si vous avez de la fièvre, ou si vous êtes sous traitement pour une maladie contagieuse ou une infection cutanée transmissible.

Avant le massage nous ferons ensemble une anamnèse qui me permettra d’évaluer votre capacité à recevoir un traitement. Vous pourrez alors m’indiquer tous vos problèmes de santé, même si cela vous semble sans importance. Certaines conditions médicales telles que l’arthrite, l’ostéoporose, ou des troubles circulatoires n’empêchent pas de recevoir un massage mais nécessitent que j’adapte ma pratique ou, dans certains cas (coupures, brûlures) que j'évite complètement une zone.

Pour des conditions telles que le cancer, les maladies cardiaques, ou une grossesse, je peux vous demander d’obtenir l’approbation préalable de votre médecin traitant afin de vous proposer un massage en toute sécurité. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir de massage, mais je préfère pécher par excès de prudence.

La douleur étant une expérience très subjective, si vous ressentez un inconfort à n’importe quel moment de votre massage je vous encourage à me le communiquer afin que je puisse adapter mon toucher.
Je suis enceinte, puis-je tout de même bénéficier d’un massage ?


S’il est reconnu que des massages réguliers pendant la grossesse aident à réduire la douleur et le stress, certains thérapeutes déconseillent de recevoir un massage durant les 3 premiers et les 3 derniers mois d’une grossesse. Personnellement, je vous conseille d’obtenir l’approbation préalable de votre médecin avant de recevoir un traitement. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir de massage, mais je préfère pécher par excès de prudence.

Contrairement à d’autres praticiens, je ne suis pas spécialisé dans l’accueil et le massage des femmes enceintes. Si vous souhaitez bénéficier d’un massage dans mon cabinet je vous encourage à choisir un Thaï-Yoga Massage, plus adapté à votre situation, afin de prévenir tout inconfort. Je privilégierai un travail sur les jambes, la nuque et visage, ainsi que sur le dos depuis une position de côté.

Avant le massage

Quels sont les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous ?


Je privilégie la qualité du massage sur la quantité. Chaque jour d’ouverture du cabinet, entre trois et quatre créneaux sont prévus entre 14h30 et 20h. Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous peuvent varier en fonction de l’heure que vous souhaitez (les soirées sont très demandées).

Pour une prise de rendez-vous, vous pouvez consulter mon agenda internet, voir mes disponibilités et réserver directement votre massage en ligne.

Vous pouvez également me contacter par écrit (e-mail, SMS, WhatsApp) en m’indiquant quel serait votre créneau idéal (jour de la semaine et heure). Vous recevrez une proposition de rendez-vous sous les 6h durant les horaires d’ouverture du cabinet.
C’est ma toute première visite au cabinet :


Lors de votre toute première visite au cabinet, comptez une quinzaine de minutes pour une partie administrative. Nous remplirons un formulaire de contact qui me fournira les informations indispensables à la réalisation de la facturation pour le remboursement par les assurances complémentaires et parlerons également de vos préoccupations et de vos objectifs thérapeutiques. Nous ferons ensuite un bilan de votre état de santé, de vos antécédents médicaux et de vos allergies qui me permettra d’adapter la séance à vos besoins spécifiques. Si j’estime que c’est nécessaire, je peux effectuer certains tests et évaluations pour compléter ce bilan.

Avant de venir au cabinet je vous encourage à prendre une douche qui aidera naturellement à relâcher les muscles, ce qui rend le massage plus agréable et profond.
J’arrive en retard, que se passe-t-il ?


Une petite marge est généralement prévue entre deux rendez-vous pour compenser un éventuel retard, cependant je vous remercie de m’informer au plus vite si vous êtes retardé.

Si je n’ai pas de rendez-vous après votre séance, je peux sans autre commencer le soin avec un léger retard. Si au contraire, un autre rendez-vous est prévu, votre soin sera raccourci ou même reporté si le retard est trop important.
Je ne peux pas venir au rendez-vous, que se passe-t-il ?


Je vous remercie de m’en informer le plus rapidement possible, afin de l’annuler, car cela peut arriver. Une annulation moins de 24h avant le rendez-vous peut entraîner des frais d’annulation.
J'ai adoré le massage et je reviens pour la première fois :


Nous prendrons tout d’abord quelques minutes pour déterminer les domaines sur lesquels vous aimeriez travailler durant la séance et pour actualiser votre document d’anamnèse.

Vos envies peuvent changer d’une séance à une autre et vous les apprécierez d’autant plus si vous me communiquez ce que vous aimeriez que je traite différemment.

Avant de venir au cabinet je vous encourage à prendre une douche qui aidera naturellement à relâcher les muscles, ce qui rend le massage plus agréable et profond.

Pendant le massage

Que dois-je faire pendant ma séance de massage ?


Beaucoup de gens ferment les yeux et se détendent complètement pendant une séance, d'autres préfèrent parler. C'est votre massage, et ce qui vous semble naturel sera le meilleur moyen de vous détendre. Mettez-vous à l’aise et profitez de votre massage ! Je souhaite que votre expérience soit la meilleure possible, si quoi que ce soit ne fonctionne pas pour vous, faites-le moi savoir immédiatement. Si vous avez trop chaud ou trop froid, si la pièce est trop sombre ou trop lumineuse ou si la pression doit être plus légère ou plus forte, n’hésitez pas à m’indiquer à tout moment ce qui vous rendrait plus à l'aise.

Je sélectionne une musique relaxante pour améliorer votre expérience mais vous pouvez me demander à ce que je la change si elle ne vous convient pas, ou si vous préférez que votre massage se déroule en silence. Vous pouvez également apporter votre propre huile si vous avez des préférences en la matière.
Est-ce que le massage va faire mal ?


Cela dépend du type de massage choisi, de la sensibilité de votre corps et de la profondeur des mouvements. La pression, les étirements ou les mouvements de mobilisation articulaire seront adaptés à vos limites corporelles pour éviter tout désagrément. Un massage ne doit pas faire mal pour être efficace mais fonctionner avec la réponse naturelle de votre corps.

Si un Massage Relaxant ne pénètre pas très profondément dans les muscles et restera très doux, au cours d’une session de Thaï-Yoga Massage ou de Massage Sportif vous pouvez ressentir une « douleur agréable » liée au relâchement des contractions musculaires.

Si vous ressentez un inconfort durant votre massage, n’hésitez pas à me le communiquer afin que je puisse adapter mon toucher. Cela peut indiquer qu’un muscle est blessé ou enflammé, et en adaptant la pression nous éviterons que votre corps ne se contracte et atténue les effets relaxants du massage

Si vous êtes intéressé par un massage en profondeur je vous recommande de choisir le Thaï-Yoga Massage qui offre plus de possibilités de travailler avec une forte pression qu’un massage sur table.

Quel que soit le soin que vous choisissez vous pouvez à tout moment me demander une pression plus légère ou plus profonde, c'est votre session !

Après le massage

Comment vais-je me sentir après ma séance de massage ?


La plupart des gens se sentent très relaxés. Certains ressentent une diminution ou une absence significative de douleurs à long terme. Beaucoup se sentent un peu ralentis pendant une courte période et constatent ensuite une augmentation de l’énergie, une conscience de leur corps plus aiguisée et une productivité accrue durant plusieurs jours.

Si vous avez reçu un massage profond, vous risquez de ressentir des douleurs musculaires dues à la libération de l’acide lactique stocké dans les muscles tendus. Ces douleurs sont temporaires et sont vite compensées par une hausse du niveau d’énergie et une meilleure amplitude des mouvements.

Après un massage, il est important d’augmenter votre consommation d'eau pour aider à garder les tissus de votre corps hydratés et sains.

A la fin de votre séance nous ferons ensemble un court retour d’expérience pour savoir ce qui vous a plu dans le massage, et à l’inverse, ce qui doit être davantage personnalisé. Ce document me permettra ensuite de suivre votre traitement sur le long terme et de personnaliser le soin.
Quels sont les conditions et les modes de paiements ?


Les massages au cabinet peuvent être payés en espèces ou par carte bancaire (Maestro, Mastercard, Visa). Je n’accepte pour le moment ni la Postcard ni l’American Express.

Je privilégie les paiements en espèces pour des raisons de diminution des frais.

Il n’est pas possible de payer sur facture les massages effectués au cabinet.
Puis-je me faire rembourser ma séance de massage par mon assurance complémentaire ?


Je ne peux pas facturer vos soins directement aux compagnies d’assurance, mais je suis agréé par la fondation ASCA pour la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et complémentaires (ASCA) ainsi que par le Registre de Médecine Empirique (RME). En fonction des dispositions de votre contrat d'assurance complémentaire, vous pouvez demander le remboursement total ou partiel de vos séances de massage par votre assureur.

Contactez votre compagnie d’assurance avant le traitement pour savoir s’il reconnaît les thérapeutes ASCA / RME, ainsi que les thérapies que je propose :

- Massage Classique : code de pratique 205

- Massage Traditionnel Thaïlandais : code de pratique 228

Si vous êtes éligibles à un remboursement, signalez-le-moi en fin de séance, je vous enverrai ainsi un justificatif à transmettre à votre assurance complémentaire pour obtenir un remboursement ultérieur des coûts du massage.
A quelle fréquence recommandez-vous d’effectuer des massages ?


Chaque personne amène une problématique unique. Si mon approche vous plaît et que vous souhaitez revenir régulièrement, nous pourrons discuter de la fréquence des séances après votre premier massage, lorsque j’aurai une meilleure compréhension de votre condition physique, des besoins spécifiques liés à votre corps ou votre mode de vie. Il peut parfois être utile de privilégier des sessions plus courtes et plus fréquentes pendant un certain temps puis d’espacer progressivement les séances jusqu'à ce que vos objectifs thérapeutiques soient atteints.

 • Un massage toutes les trois à six semaines est la fréquence recommandée si vous recherchez une relaxation occasionnelle. Cette cadence est efficace pour la réduction globale du stress et pour un entretien régulier. Vous le méritez !

 • Un massage toutes les deux à trois semaines est l’idéal pour celles et ceux qui pratiquent des exercices physiques ou des entraînements sportifs réguliers, car il soulage la fatigue et la douleur musculaire et accélère votre temps de récupération.

 • Un massage hebdomadaire fournit un excellent support pour les périodes de stress inhabituel telles qu’une récupération de blessure, un divorce ou une rupture, un stress professionnel accru, un deuil ou d'autres bouleversements importants. Dans ces circonstances, des séances plus rapprochées peuvent faire la différence entre simplement endurer un changement et s'y adapter positivement.

Divers

Proposez-vous des bons cadeaux de massage ?


Oui, bien entendu ! Un massage est un excellent moyen de montrer à une personne à quel point vous vous souciez de son bien-être. Tous les soins que je propose peuvent être offerts à vos proches. Les bons-cadeaux Sérotonine Massages peuvent être achetés directement au cabinet ou commandés par internet. Ils vous seront envoyés par la Poste une fois le paiement reçu.
Proposez-vous un programme de fidélité ?


Oui, bien entendu ! Si vous aimez vous faire masser régulièrement, les abonnements Sérotonine Massages sont la solution idéale. Ils permettent de vous engager dans un processus thérapeutique concret avec un suivi personnalisé, ou simplement de bénéficier de moments de détentes à un prix avantageux !

Valables pour les 3 types de massages que je propose, les abonnements sont transmissibles à vos proches et ont une validité d'une année à compter de la date d'achat.

 • Massages 6x 1h : 600 CHF

 • Massages 6x 1h30 : 900 CHF
Peut-on choisir entre une praticienne ou un praticien ?


Non, je suis le seul praticien chez Sérotonine Massages.
Proposez-vous des massages en duo (2 personnes) ?


Actuellement cette prestation ne fait pas partie de mon offre, cependant, je peux vous proposer de faire les massages l’un après l’autre.

Si un tel service vous intéresse je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être informé du moment où je le mettrai en place.
Proposez-vous des massages à domicile ?


Actuellement cette prestation ne fait pas partie de mon offre.

Si un tel service vous intéresse je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être informé du moment où je le mettrai en place.
Proposez-vous des massages érotiques ?


Non, en aucun cas.
Est-il possible de recevoir une formation aux massages ?


Oui, si vous souhaitez me faire intervenir au sein d’une formation n’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en discuter.
J’ai encore une question !


Si vous avez besoin de plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter directement, je serai très heureux de vous aider.