top of page

Bygg og anlegg

Lofot Entreprenør

Bygg og anlegg

Vi har lang erfaring og bred kompetanse i å stå som ansvarlig entreprenør.Uansett hvilken oppdragsform som velges vektlegger vi et godt samarbeid med kunderfor best mulig resultat.

Vi dekker de fleste fagområder med egne dyktige håndverkere, og har tilknyttet oss solide samarbeidspartene på de fagfeltene vi selv ikke dekker.

Oppdragene utføres i ulike former hvor vi tilpasser oppdragsform etter ønske fra våre oppdragsgivere.

Bolig

Bolig

Stålkonstruksjoner

Stålkonstruksjoner

Betongarbeid

Betongarbeid

Andre tjenester

Andre tjenester

Oppdragsformer

Utførelsesentreprise

Entrepriseform hvor entreprenøren står for utførelsen, byggherren har hovedansvaret for prosjekteringen. Byggherren må selv inngå avtale med arkitekt og rådgivere. I hovedsak det 3 modeller

Hovedentreprise

Hvor byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. En entreprenør har ansvaret for en vesentlig del av arbeidet (f.eks. alle byggfag). Mens byggherre engasjerer øvrige entreprenører ( rør,elektro,ventilasjon)

Generalentreprise

Hvor byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. Byggherren inngår kontrakt med en generalentreprenør som har ansvar for hele utførelsen, dvs. anbudsinnhenting ,koordinering og fremdrift av alle fag

Delt entreprise

Hvor byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. Byggherren inngår selvstendige kontrakter med flere entreprenører. En av entreprenørene får ofte ansvar for koordinering og fremdrift (administrerende sideentreprenør)

API5572_fullsize.jpg

Totalentreprise

Hvor totalentreprenøren har ansvaret for både prosjektering og utførelse. Byggherren beskriver funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle krav, totalentreprenøren tar seg av hele prosessen fra A til Å komplett prosjektering og utførelse av alle fag (nøkkelferdig) eller overlevert slik han ønsker. Med denne løsningen krever det mindre arbeidsinnsats fra byggherre. Byggherren får bedre oversikt over kostnadene i prosjektet og kun en samarbeidspartner.
Det finnes ulike variant av totalentreprise modeller som hel og delt totalentreprise, samarbeids modeller osv.

Våre fagområder

  • Tømmer-og snekkerarbeid

  • Maling, gulvlegging og tapetsering

  • Muring og flislegging

  • Betongarbeider

  • Betongelementmontasje

  • Rehabilitering av betongkonstruksjoner

  • Stålmontasje, sveiste stålkonstruksjoner

  • Miljøsanering

Kontakt oss for mer informasjon eller tilbud

bottom of page