Lofot Entreprenør

Bygg og anlegg

Vi har lang erfaring og kompetanse til å stå som ansvarlig entreprenør, uansett hvilken entrepriseform/ oppdragsform som velges vektlegger vi samarbeide.
 

Vi dekker de fleste fagområder, foruten egne dyktige håndverkere i de fleste disipliner har vi tilknyttet oss solide samarbeidspartene på de fagfeltene vi ikke behersker selv.
 

Oppdragene utføres i ulike former og avhenger om det er utlyst konkurranse/ forespørsel hvor entrepriseformen er bestemt eller hvor vi tilpasser oppdragsform etter ønske fra våre oppdragsgivere.

Bolig

Næringsbygg

Offentlige

Rehabilitering

Stålkonstruksjoner

Betongarbeid

Kai

Andre tjenester

Andre tjenester

Oppdragsformer

Utførelsesentreprise

Entrepriseform hvor entreprenøren står for utførelsen, byggherren har hovedansvaret for prosjekteringen. Byggherren må selv inngå avtale med arkitekt og rådgivere. I hovedsak det 3 modeller

Hovedentreprise

Hvor byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. En entreprenør har ansvaret for en vesentlig del av arbeidet (f.eks. alle byggfag). Mens byggherre engasjerer øvrige entreprenører ( rør,elektro,ventilasjon)

Generalentreprise

Hvor byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. Byggherren inngår kontrakt med en generalentreprenør som har ansvar for hele utførelsen, dvs. anbudsinnhenting ,koordinering og fremdrift av alle fag

Delt entreprise

Hvor byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. Byggherren inngår selvstendige kontrakter med flere entreprenører. En av entreprenørene får ofte ansvar for koordinering og fremdrift (administrerende sideentreprenør)

Totalentreprise

Hvor totalentreprenøren har ansvaret for både prosjektering og utførelse. Byggherren beskriver funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle krav, totalentreprenøren tar seg av hele prosessen fra A til Å komplett prosjektering og utførelse av alle fag (nøkkelferdig) eller overlevert slik han ønsker. Med denne løsningen krever det mindre arbeidsinnsats fra byggherre. Byggherren får bedre oversikt over kostnadene i prosjektet og kun en samarbeidspartner.
Det finnes ulike variant av totalentreprise modeller som hel og delt totalentreprise, samarbeids modeller osv.

Enkelt oppdrag

I tillegg til oppdrag i entreprise påtar vi oss enkeltoppdrag innenfor våre fagområder:

  • Større og mindre betongarbeid

  • Tømmer og snekkerarbeid

  • Maling, gulvlegging, tapetsering og flislegging

  • Sveiste stålkonstuksjoner, stålmontasje


Oppdragene kan være nybygg, tilbygg eller renovering

Copyright © 2020 by Lofot Entreprenør AS

Utviklet av LE

  • Black Facebook Icon