top of page

Bygg og anlegg

Lofot Entreprenør er en allsidig entreprenør som utfører de fleste typer større og mindre bygg -og anleggsoppdrag. Oppdragene omfatter alt fra kaier, mindre bruer og betongkonstruksjoner til boliger, kontor- og handelslokaler, stålhaller, kultur-, skole- og helsebygg.

Bygg og anleggsoppdrag

Vi har lang erfaring med å gjennomføre ulike bygg og anleggsoppdrag i total – hoved og underentreprise.

Vi har lang erfaring med å gjennomføre ulike bygg- og anleggsoppdrag i total-, hoved- og underentreprise. I de siste årene har vi gjennomført flere store totalentrepriser for det offentlige og private næringsliv. Flere av entreprisene gjennomføres også som forhandlede kontrakter med byggherre og entreprenør. Vi har en organisasjon med erfaring og som også er tilpasset for gjennomføring av denne type oppdrag, noe som blir en stadig større del av vår virksomhet. Vi har knyttet til oss rådgivere, arkitekter og underleverandører som har kompetanse og erfaring for gjennomføring av slike oppdrag.

Erfaringen vår gjør at vi kan hjelpe kundene våre fra idè til ferdig prosjekt. Vi hjelpe til med å velge riktige løsninger, ivaretar søknadsprosessen og styrer byggeprosessen i samarbeid med oppdragsgiver. Vi eier og disponerer selv store mengder utstyr og materiell, og dette gjør oss i stand til å iverksette også større prosjekter på relativt kort tid.

Kai

I avdelingen for bygg og anlegg har vi erfarne medarbeidere som kan bistå våre kunder med følgende:

  • Asbestsanering (tillatelse til arbeid med asbest og asbestholdige produkter)

  • Betongsaging og kjerneboring

  • Branntetting

Branntetting

Betongpumpe

LMT`s bilpark frakter ferdigblandet betong rett til byggeplassen. Betongbilene kan normalt frakte opptil 6.5 m³. Vær oppmerksom på at en fullastet betongbil veier opp mot 30 tonn og at du derfor må være klar over hva din adkomstvei tåler. En vanlig betongbil er 2,5 meter bred, 4 meter høy og omlag 10 meter lang. 

 

Avhengig av tilgjengelighet på støpestedet kan betongen leveres på ulike måter. Med renne rett fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskaling. Ytterligere fleksibilitet oppnås ved levering med teleskoprenne eller pumpe. 

Levering

Vår transportør Leknes Maskin og Transport AS leverer ferdigblandet betong rett til byggeplassen. Betongen kan leveres fra bil med ulike metoder, Hvilken metode som er riktig i forhold til hver enkelt leveranse avklares når betongen bestilles Våre biler kan levere fra 0,5m3 opp til 7.5m3 på en tur. Avhengig av tilgjengelighet på stoppestedet kan betongen leveres på ulike måter. Med renne rett fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskalingen. Ytterligere fleksibiliteten opphavet ved lang renne eller pumpe

Ferdigbetong kan pumpes! Kraftige pumper sørger for rask og presis levering med en imponerende fleksibilitet. Det er i utgangspunktet tre ulike pumpemåter: Tårnpumpe, kombipumper, slangepumpe 

Se egen veiledning ved pumpeleveranser

Teleskoprenne

Våre hydrauliske teleskoprenner har en rekkevidde på opptil 9 meter fra hekken på bilen. Rennene kan svinges i 180º. Maksimal leveringshøyde over bakkenivå er 1 meter.

LMT`s bilpark frakter ferdigblandet betong rett til byggeplassen. Betongbilene kan normalt frakte opptil 6.5 m³. Vær oppmerksom på at en fullastet betongbil veier opp mot 30 tonn og at du derfor må være klar over hva din adkomstvei tåler. En vanlig betongbil er 2,5 meter bred, 4 meter høy og omlag 10 meter lang. 
 

Avhengig av tilgjengelighet på støpestedet kan betongen leveres på ulike måter. Med renne rett fra bilen til trillebår, tobb eller rett i forskaling. Ytterligere fleksibilitet oppnås ved levering med teleskoprenne eller pumpe. 

Kunden forplikter seg til å foreta mottakskontroll ved levering på byggeplass og forvisse seg om at han har fått den betongen han har bestilt. Er det endringer og/eller avvik skal disse registreres på følgeseddel og rapporteres til oss. Kunden er besitter av betong som er bestilt, og må selv avgjøre hva som skal gjøres med eventuell overflødig betong. Kunden må derfor sørge for et eget deponi på byggeplassen. Dersom betongbilen må ta med seg retur vil kunden bli belastet for miljøgebyr (returgebyr). Etter en betonglevering er det behov for vask/renhold av renne og utstyr på betongbilene, byggeplassen må anvise et område hvor dette kan utføres.

API3933_fullsize.jpg

Transport med kort renne

Vi disponerer 2 transportbiler med kort renne. Standard avleveringsutstyr på disse er korte renner som hektes på under trollen, hvor betongen renner med selvfall når tronnelen kjøres på tommefunksjon

API3933_fullsize.jpg

Tårnpumpe

LMT har tre tårnpumper påmontert bil en med rekkevidde 36 meter og 2 med rekkevidde 42meter. I tillegg kan ytterligere rør / slangeutlegg kobles til for å nå enda lenger.

API3933_fullsize.jpg

Betongbil med påmontert pumpe

Vi disponerer pumpemixer (betongbil påmontert betongpumpe). En pumi har en normal rekkevidde på 24-28 meter.

Fasthetsklasse

Bestandighetsklasse

Bruksområder eks

B45

MF40

Veidekker, parkeringsanlegg eller maritime konstruksjoner i tidevannsone

B45

M40

Svømmebasseng

B45

Horisontale konstruksjonsdeler utsatt for regn og frost

MF45

B35

M45

Landbrukskonstruksjoner samt konstruksjoner nær/på kysten

B30

M60

Fundamenter el. utendørs betong beskyttet mot regn. Vertikale flater utsatt for regn og frost

B20

M90

Betong inne i bygninger med lav luftfuktighet

Hent betongen selv

Hent betongen selv Hos oss kan du hente betongen selv til mindre eller større prosjekter. Vi disponerer kar som tar 0,5m3 som du kan låne Husk betong har en massevekt på ca 2400 kg pr m3 så sørg for at hengeren eller annet transportselskap er godkjent for og tåler vekten på det du skal hente

bottom of page