Copyright © 2019 by Lofot Entprenør AS

Utviklet av LE

  • Black Facebook Icon

Bygg og anleggsoppdrag

Vi har lang erfaring med å gjennomføre ulike bygg- og anleggsoppdrag i total-, hoved- og underentreprise. I de siste årene har vi gjennomført flere store totalentrepriser for det offentlige og private næringsliv. Flere av entreprisene gjennomføres også som forhandlede kontrakter med byggherre og entreprenør. Vi har en organisasjon med erfaring og som også er tilpasset for gjennomføring av denne type oppdrag, noe som blir en stadig større del av vår virksomhet. Vi har knyttet til oss rådgivere, arkitekter og underleverandører som har kompetanse og erfaring for gjennomføring av slike oppdrag.

Erfaringen vår gjør at vi kan hjelpe kundene våre fra idè til ferdig prosjekt. Vi hjelpe til med å velge riktige løsninger, ivaretar søknadsprosessen og styrer byggeprosessen i samarbeid med oppdragsgiver. Vi eier og disponerer selv store mengder utstyr og materiell, og dette gjør oss i stand til å iverksette også større prosjekter på relativt kort tid.

Kai

I avdelingen for bygg og anlegg har vi erfarne medarbeidere som kan bistå våre kunder med følgende:

  • Asbestsanering (tillatelse til arbeid med asbest og asbestholdige produkter)

  • Betongsaging og kjerneboring

  • Branntetting

Branntetting

Fasthetsklasse

Bestandighetsklasse

Bruksområder eks

B45

MF40

Veidekker, parkeringsanlegg eller maritime konstruksjoner i tidevannsone

B45

M40

Svømmebasseng

B45

Horisontale konstruksjonsdeler utsatt for regn og frost

MF45

B35

M45

Landbrukskonstruksjoner samt konstruksjoner nær/på kysten

B30

M60

Fundamenter el. utendørs betong beskyttet mot regn. Vertikale flater utsatt for regn og frost

B20

M90

Betong inne i bygninger med lav luftfuktighet